Campus da Auga

Investigación

No Campus de Ourense existen un total de 86 grupos de investigación de diversos ámbitos, dos cales 50 posúen un investigador principal (IP) en Ourense, os cales se engloban en 2 grandes clústeres de I+D. Este feito presenta unha gran oportunidade para desenvolver proxectos de investigación multidisciplinares.

 

O Campus da Auga debe establecerse como un líder rexional (eurorrexional) e unha organización de investigación multidisciplinar recoñecida internacionalmente en temáticas relacionadas coa auga.

 

As metas principais desta liña de orientación estratéxica son:

  • O establecemento de proxectos multidisciplinares de relevancia en temáticas da auga que poidan potenciar o financiamento rexional, estatal e internacional dispoñible.
  • A atracción de socios de investigación internacionais que incrementarán a visibilidade do Campus na comunidade investigadora internacional.
  • O aumento de publicacións en revistas científicas internacionais, especialmente os realizados en coautoría, dentro das áreas de especialización do Campus da Auga.
  • A conexión entre a investigación realizada polos grupos do Campus da Auga e o estudantado do programa de doutoramento do Campus da Auga.