Campus da Auga

Symposium sobre a Auga

Ourense e a súa provincia destacan pola súa alta potencialidade termal, constituíndo un auténtico referente a nivel ibérico, europeo e internacional

A agua constitúe un recurso universal de primeira necesidade, de importancia mundial, cuxo coñecemento, xestión e uso poden e deben ser abordados desde unha perspectiva global necesariamente multidisciplinar.

Un dos seus aspectos máis destacados e de plena actualidade é o relativo ás aguas mineiromedicinais e termais. O seu estudo e aproveitamento inciden claramente na calidade de vida da sociedade actual, contribuíndo moi significativamente á consecución do anhelado estado do benestar.

Edicións do Symposium Internacional de Termalismo e Calidade de Vida